1. הסכם השימוש 1.1 באמצעות כניסה ושימוש באתר "lanabrek.com" (הלא נכון לכאן אחרי "האתר"), הנך מסכים/ה להקפיד ולעמוד בתנאים והוראות תקנון זה. 2. המוצרים והשירותים 2.1 האתר מציע מגוון של מוצרים ושירותים למכירה, והמשתמש מסכים/ה לקבל את המוצרים והשירותים על פי תנאי המכירה המפורטים באתר. 3. הזמנות ותשלום 3.1 הזמנות מתבצעות דרך האתר וכרטיסי האשראי שלך יחולו על פי הסדרים המפורטים באתר. 4. ביטולים והחזרים 4.1 ניתן לבטל הזמנה בתוך טווח הזמן המפורט באתר. החזרים יתבצעו על פי תנאי ההחזר הקיימים באתר. 5. מדיניות הגנת הצרכן 5.1 האתר מתחייב לעמוד בכל החוקים והתקנות המקומיים הרלוונטיים של חוק הגנת הצרכן בישראל. 5.2 במקרה של בעיה עם המוצר או השירות, הצרכן יכול לפנות לשירות הלקוחות באמצעות הפרטים שמפורסמים באתר. מדיניות פרטיות: 1. אוסף מידע 1.1 האתר יכול לאסוף מידע אישי כמו שם, כתובת, כתובת דוא"ל, ומידע נוסף לצורך מילוי ההזמנה ותהליכי קנייה נוספים. 2. שימור מידע 2.1 האתר מתחייב לשמור על סודיות המידע האישי שנאסף ולא לשתף פרטים אלו עם צדדים שלישיים ללא רשות. 3. שימוש במידע 3.1 המידע האישי שנאסף ישמש לצורך הוצאת ההזמנה, תמיכה בלקוחות, ושליחת עדכונים ומבצעים חדשים. 3.2 המשתמש יכול לבקש להסיר את המידע האישי שלו ממערכת האתר בכל עת. 4. תקונים ועדכונים 4.1 התקנון נתפס בתוקף ויכול להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. נא לזכור שהתקנון ומדיניות הפרטיות יש לוודא שהם עומדים בחוקים ותקנות הרלוונט 5. אחריות ואחריות מוצר 5.1 האתר יפרט באופן מפורש את תנאי האחריות והאחריות על המוצרים שנמכרים, והם יתאימו לדרישות חוק הגנת הצרכן בישראל. 5.2 במקרה של מוצר פגום או אי-איכותי, הצרכן יהיה זכאי לתיקון, החלפה או החזר כספי על פי תנאי האחריות המפורטים באתר. 6. כללים נוספים 6.1 המשתמש מאשר קבלת דוא"לים פרסומיים מהאתר, אך תמיד יהיה לו אפשרות לבקש הסרת עם קישור מתאים בדוא"ל. 6.2 האתר רשאי להשעות גישה למשתמש אם יש משפטים או חשש של משימוש לא נאות בשירותיו. 6.3 כל הסכמה של המשתמש ושימוש בפרטיו יעשו על פי דיני מדינת ישראל ויהיו כפופים לשפות המשפט המתאימות. 6.4 התקנון ייכנס לתוקפו מיום פרסומו באתר וישאר בתוקף עד הופקד תקנון חדש.

חיפוש 0 0 ₪